OGŁOSZENIE


Rada Rodziców do dnia 11 lipca 2023 roku przyjmuje oferty:

–  ubezpieczenia NNW uczniów

–  wykonanie zdjęć klasowych  

Przewodnicząca Rady Rodziców