Zakończenie roku szkolnego 2022/2023


Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali gimnastycznej wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która powitała przybyłych na uroczystość:

 • Starostę Powiatu Płońskiego – panią Elżbietę Wiśniewską
 • Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Agnieszkę Klimczewską wraz z Prezydium RR
 • całą społeczność szkolną – grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych nauczycieli, uczniów oraz rodziców,

po czym dokonała krótkiego podsumowania kończącego się roku.

W bieżącym  roku szkolnym do 22 klas liceum uczęszczało 664 uczniów. 28 kwietnia 2023 roku szkołę ukończyło 158 uczniów klas czwartych. 23 czerwca, w 16 klasach licealnych, naukę zakończyło 504 uczniów. Wszyscy zostali sklasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.

Przeciętna ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyniosła – 4,09.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzyma 55 uczniów. Wśród nich najwyższą przeciętną ocen tj. 5,43 uzyskała Weronika Raćkowska z klasy 3A1 – kandydatka do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy stanowią grupę 300 osób tj. 60% całej społeczności szkolnej. Frekwencja w  bieżącym roku szkolnym wyniosła 84,61%. Na  szczególną pochwałę            zasługuje 4 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego. Są to: Julia Gradecka (1E), Alicja Koper (1F), Piotr Wudarczyk (2D) i Wiktoria Braun (2C).

Uczniowie naszego liceum aktywnie brali udział w olimpiadach i konkursach, osiągając w nich znaczące sukcesy:

 • Martyna Smutek (3B) –  laureatka XLIX Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
 • Natalia Krzyżanowska (2C) – finalistka 46. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • Katarzyna Białołęcka (3A1)finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Maria Chylińska (3B)finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Kołecki Sebastian (3B) – finalista XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
 • Weronika Raćkowska (3A1) – finalistka XIV Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez WAT w Warszawie
 • Magdalena Kwiatkowska (3A1) – finalistka XXIV Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Średnich – organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Urszula Aleksandrowicz (2C) i Wiktoria Golacik (2B) – laureatki XXIX edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży


Szczególne podziękowania Pani Dyrektor skierowała do uczniów za pracę społeczną w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Powiatu Płońskiego, za działalność wolontariacką i charytatywną w ramach Rady Wolontariatu, wyróżniającą działalność artystyczną oraz służbę w poczcie sztandarowym.

Niezwykle ważne są także osiągnięcia całego zespołu klasowego, wynikające ze współpracy. W tym roku szkolnym rywalizację międzyklasową wygrała klasa 3A1, która otrzymała dofinansowanie do wycieczki klasowej w wysokości 1500 zł. Drugie miejsce i dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 1000 zł zdobyła klasa 1C. Nagrody te ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Po podsumowaniu osiągnięć Pani Dyrektor Karina Kmiecińska jeszcze raz pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych wyników oraz podziękowała za aktywność i godne reprezentowanie naszej szkoły, a następnie wręczyła świadectwa i nagrody książkowe 22 wyróżnionym uczniom.

Nagrody zostały wręczone również zespołom klasowym.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, głos ponownie zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska:

„Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
to moje ostatnie oficjalne wystąpienie w roli dyrektora I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Kończę swoją 5-letnią kadencję i nie będę ubiegać się o to stanowisko w zbliżającym się konkursie.

Kadencja ta była dla mnie – ze względu na ciągłe i dynamiczne zmiany – ogromnym wyzwaniem, ale też źródłem satysfakcji zawodowej i osobistej.

Mimo wielu trudności, które determinowały życie szkolne, takich jak: strajk nauczycieli, pandemia COVID, wojna w Ukrainie, kontynuowaliśmy nasze tradycje, a przede wszystkim podjęliśmy z powodzeniem szereg nowych wyzwań.

Dziś nasza szkoła jest w bardzo dobrym momencie swojego rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania całej społeczności szkolnej. Nasze liceum nie tylko daje solidny fundament do dalszej edukacji, ale przede wszystkim stwarza optymalne warunki do rozwoju pasji uczniów. W ciągu ostatnich 5 lat skutecznie wdrożyliśmy  założenia reformy oświaty, stworzyliśmy atrakcyjną i odpowiadającą na potrzeby młodych ludzi i wyzwania rynku pracy ofertę edukacyjną. Mamy wysokie wyniki nauczania, 100% zdawalność na egzaminie maturalnym, osiągamy sukcesy  w konkursach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim – wychowaliśmy 30 finalistów i laureatów.  Wdrożyliśmy liczne innowacje i projekty edukacyjne (obecnie zrealizowano 11). Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi: Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, Wydziałem Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydziałem Zarządzania UW, UKW, UWM, Uczelnią Techniczno-Handlową. Poszerzyliśmy współpracę z partnerami zagranicznymi, pozyskując fundusze z takich programów jak: Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, programu POWER i Erasmus+. W ostatnim roku otrzymaliśmy certyfikat Akredytacji na lata 2022-2027. Aktywnie uczestniczyliśmy w działalności TST i Szkół Stowarzyszonych UNESCO, w 2019 staliśmy się członkiem Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce.

Ale szkoła to nie tylko lekcje – daliśmy możliwość działalności społecznej, artystycznej, wolontariackiej, sportowej, rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju osobistego naszych uczniów. Mając na uwadze różnorodne potrzeby młodzieży, rozwinęliśmy wsparcie specjalistów – zdecydowanie zwiększyliśmy dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspieramy uczniów poprzez m.in. wprowadzenie tutoringu, z którego już wielu z Was, Drodzy Uczniowie, skorzystało.

Szkoła zmieniła się również wizualnie, m.in. wyremontowaliśmy 1/3 sal lekcyjnych, powstały 2 nowoczesne pracownie – chemiczna i fizyczna, mała sala gimnastyczna, nowa szatnia szkolna, miejsca rekreacji dla uczniów i nauczycieli, pokój tutorów, pokój nauczycielski, wyremontowaliśmy wejścia do szkoły; wzbogaciliśmy bazę dydaktyczną szkoły m.in. o nowe wyposażenie pracowni komputerowej, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający i muzyczny, sprzęt multimedialny -projektory, monitory dotykowe. Powstała  składnica akt i modernizacja węzła ciepłowniczego.

Przedsięwzięcia te były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Płońsku, Rady Rodziców, Komitetu X Zjazdu Absolwentów. Pozyskiwaliśmy także środki zewnętrzne z programów unijnych, rządowych i samorządowych oraz sponsorów – od firm i osób prywatnych.

Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za współpracę, za okazaną życzliwość i pomoc.

Nauczycielom i pracownikom Szkoły dziękuję za kompetencje, zaangażowanie, codzienną pracę, które stanowią o jakości naszego liceum.  Wspólnie wypracowaliśmy wiele reguł i zasad organizujących życie szkoły. Stworzyliśmy atmosferę sprzyjającą rozwojowi naszemu i naszych uczniów. Dziękuję za współpracę w realizacji wielu zadań i zrozumienie wspólnych celów.

Naszym Uczniom z którymi relacje dla mnie – jako dla Dyrektora, ale także nauczyciela – zawsze były i będą najważniejsze. Wasz głos traktowałam z dużą uwagą i poszanowaniem dla Waszej samodzielności i indywidualizmu. Wielokrotnie spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądami, wpływając na kształt szkoły. Dzięki wzajemnej otwartości i zaufaniu nie tylko kontynuowaliśmy tradycję naszego liceum, ale także dostosowywaliśmy nasze otoczenie do Waszych oczekiwań.

Rodzicom naszej Szkoły dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Każda relacja oparta na uznaniu dla podmiotowości, szacunku, życzliwości – przynosi korzyści. I mam przekonanie, że tak było w naszym przypadku. Dzięki naszej współpracy zadbaliśmy o młodzież, o to, by czuła się w szkole jak najlepiej. Państwa wsparcie w tym zakresie było nieocenione.

Szanowna Pani Starosto, bardzo dziękuje za współpracę, otwartość na pomysły i gotowość niesienia pomocy w ich realizacji, wsparcie finansowe i organizacyjne naszej szkoły. Ale przede wszystkim za zaufanie i życzliwość dla moich poczynań jako dyrektora I LO.
Na koniec chciałam podziękować Państwu wicedyrektorom – pani Justynie Sarzalskiej i panu Radosławowi Wasilewskiemu. Justyno, Radku, myślę, że stanowiliśmy bardzo zgrany zespół. Dziękuję Wam za współpracę, tę merytoryczną i tę równie ważną, przejawiającą się w codziennej życzliwości – w momentach zarówno trudnych, jak i chwilach zadowolenia, sukcesów, za to, że zawsze byliście dla mnie dużym wsparciem.

Szanowni Państwo, mam ogromną satysfakcję z tego, że mogłam mieć swój wkład w rozwój naszej Szkoły i nadal będę pracowała na rzecz jej dobra.  W tym miejscu chcę postawić przecinek a nie kropkę…”

Za 5-letnią współpracę podziękowali Pani Dyrektor przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Pani Starosta Elżbieta Wiśniewska, przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Agnieszka Klimczewska, Pani  Małgorzata Jędraszczak i Pan Grzegorz Czerniawski oraz przedstawiciele Uczniów.

Uroczystość w sali gimnastycznej zakończył występ zespołu Buczące Rycie.

Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, z rąk których otrzymali świadectwa oraz nagrody. Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii…
Życzymy, aby wakacje – ten długo oczekiwany czas – dały wszystkim dużo radości i wypoczynku. Pełni sił i energii, spotkamy się 4 września