Świadectwa dojrzałości


Drodzy Absolwenci,
zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości 7 lipca 2023 r. w godzinach 9:00 – 15.00 w holu szkoły obok sekretariatu.
Świadectwo dojrzałości można odebrać również w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
Świadectwo dojrzałości może także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

Upoważnienie do odbioru świadectwa