LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYC KANDYDATÓW

Lista osób zakwalifikowanych:

A1. MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
A2. MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
B. HUMANISTYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM POLSKIM, HISTORIĄ I WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE
C. BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ, CHEMIĄ, MATEMATYKĄ
D. GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
E. LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM POLSKIM, JĘZYKIEM ANGIELSKIM I BIOLOGIĄ
F. MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Lista osób niezakwalifikowanych:

Lista osób niezakwalifikowanych.