Odbiór świadectw dojrzałości


Drodzy Absolwenci,
zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca 2021 r. od godziny 9:00.

Świadectwa będzie można odbierać w holu szkoły obok sekretariatu.

Do szkoły wchodzimy od strony dziedzińca

Świadectwo dojrzałości można odebrać również w innym terminie w sekretariacie szkoły.

Może je także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie
(wzór: https://loplonsk.pl/wp-content/uploads/2021/06/upowazninie-do-odbioru-swiadectwa-maturalnego-1.pdf)