ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się 24 czerwca o godz. 10.00 w sali gimnastycznej. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzony został sztandar oraz odśpiewane hymny – narodowy i szkolny. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych, pani dyrektor Karina Kmiecińska dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym do 22 klas liceum uczęszczało 667 uczniów. 29 kwietnia 2022 r. szkołę ukończyło 185 uczniów klas trzecich, a dzisiaj naukę ukończyło 469 uczniów klas 1-3. Przeciętna ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyniosła – 4,02. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 53 uczniów. Wśród nich najwyższą przeciętną ocen, tj. 5,47, uzyskała – Weronika Raćkowska z klasy 2A1. Uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy stanowią grupę 263 osób, tj. 55% całej społeczności szkolnej.

Nasi uczniowie aktywnie brali udział w konkursach i olimpiadach, a znaczące sukcesy w nich osiągnęli:

· Martyna Smutek (2B) – finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

· Anna Marek (3NB) – finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

· Deniz Celik (3NA3) – finalista LIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

· Weronika Raćkowska (2A1) – finalistka XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,

· Julia Strzegowska (2B) – finalistka XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej,

· Dawid Sałaciński (3NB), Anita Wiśniewska (3NB) – laureaci XII Międzynarodowego Konkursu Recytacji Poezji Aleksandra Puszkina.

Uczniowie brali również udział w zawodach sportowych. Zdobywali wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, rejonowym i powiatowym.

W tym roku szkolnym rywalizację międzyklasową wygrała klasa 2A1, która otrzymała dofinansowanie do wycieczki klasowej w wysokości 1500 zł – ufundowane przez Radę Rodziców. Drugie miejsce i dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 1000 zł zdobyła klasa 1C.

Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych wyników, podziękowała za aktywność i godne reprezentowanie naszej szkoły. Słowa uznania skierowała również do nauczycieli oraz wychowawców, dziękując za zaangażowanie i tworzenie na co dzień życzliwej atmosfery nauki i pracy. Pani Dyrektor podziękowała również Starostwu i Rodzicom za wsparcie i pomoc w realizacji wielu działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i życzyła wszystkim udanych, radosnych, bezpiecznych wakacji. Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa wraz z nagrodami książkowymi uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, finalistom olimpiad i konkursów oraz uczniom zaangażowanym w pracę społeczną.

Następnie głos zabrali: pan Robert Adamski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płońskiego i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – pani Małgorzata Adamska-Jasińska.

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu zespołu muzycznego “Buczące Rysie” i chóru szkolnego.

Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, z rąk których odebrali świadectwa i nagrody.

Na zakończenie pozostaje tylko życzyć odpoczynku i – do zobaczenia we wrześniu!