OGŁOSZENIE RADY RODZICOW


Rada Rodziców do dnia 8 lipca 2022 roku przyjmuje oferty na:

  • ubezpieczenia NNW uczniów
  • wykonanie zdjęć klasowych

 

Przewodnicząca Rady Rodziców