ZIMA Z MATEMATYKĄ


Od stycznia 2022 roku uczniowie klas pierwszych naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach „Zima z matematyką”. Były to zajęcia w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w którym również w poprzednich latach uczestniczyli uczniowie ILO.
Podsumowaniem warsztatów był obóz matematyczny w Warszawie w dniach 24-27.03.2022r., w którym wzięło udział ośmiu naszych reprezentantów z klas 1C, 1A1 i 1A2 pod opieką pani Edyty Nowakowskiej. W projekcie uczestniczyli również uczniowie zainteresowani matematyką z Iławy, Warszawy i podwarszawskich miejscowości, z innych szkół współpracujących z Wydziałem MiNI PW.
Były to cztery dni wielu ciekawych wykładów, pokazów, warsztatów, gier i spotkań na uczelni oraz wieczorów spędzonych w przyjemnym warszawskim hotelu.

Wśród zagadnień matematycznych poruszanych na obozie znalazły się: Teoria gier, Gry kombinatoryczne, Paradoksy i zagadki matematyczne, Zliczanie, O podzielności, Wielościany, Szyfrowanie, Zasada szufladkowa, Weryfikacja hipotez statystycznych, Rekurencja i fraktale. Była również możliwość uczestnictwa w wykładzie i warsztatach innego projektu pt. MiNI Akademia.

Młodzież mogła zapoznać się z zasadami obrazowania medycznego i sposobem zapisu fal mózgowych. Na zajęciach laboratoryjnych dokonać analizy wyników badania EEG, sprawdzić swoją umiejętność osiągania stanu relaksu oraz jak Yoda ze Star Wars podnieść statek kosmiczny siłą własnego umysłu.

Po wysłuchaniu wykładu dotyczącego wirtualnej rzeczywistości uczniowie mogli sprawdzić jej działanie. Po założeniu specjalnych okularów przenosili się w świat wirtualny, w którym wykonywali różne zadania np. składali z organów człowieka, robili doświadczenia chemiczne.

W programie obozu znalazła się również wizyta w Warszawskim Muzeum Komputerów i Konsol, połączona z graniem na „zabawkach” sprzed lat.

Wieczory spędzane były na grach planszowych i rozmowach. Szczególnie emocjonujący okazał się wieczór z Trójmeczem matematycznym, podczas którego uczniowie podzieleni na trzy grupy rywalizowali wykazując się umiejętnością rozwiązywania zadań.

Ostatniego dnia obozu odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia warsztatów „Zima z matematyką” oraz rozdanie nagród zwycięzcom przeprowadzanej po każdych zajęciach ligi zadaniowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Bartłomiej Szcześniak (I miejsce w jednej z dwóch grup), Julian Nita i Jacek Cieszewski.

O obozie przypominać będą pamiątkowe upominki i fotografie. W pamięci pozostanie wiele miłych chwil oraz zaangażowanie pracowników naukowych i pomagających im

studentów PW, a przede wszystkim koordynatorki całego projektu dr Barbary Roszkowskiej – Lech, która bardzo troszczyła się o uczestników obozu.