DOMOWE ZASADY EKRANOWE


W bieżącym roku szkolnym ponownie, jako szkoła przystąpiliśmy do obchodów Dni Bezpiecznego Internetu.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, 98,8% gospodarstw domowych, w których zamieszkują dzieci, wykorzystuje Internet do codziennych aktywności. Coraz częściej w publikacjach i badaniach pojawia się pojęcie problematycznego używania Internetu (PUI).

Analizując narastające zjawisko PUI postanowiliśmy zwrócić uwagę społeczności szkolnej na to, jaki wpływ na nasze życie, na życie naszych rodzin ma zjawisko nadmiernego używania urządzeń ekranowych.

Niewątpliwie, urządzenia ekranowe używane świadomie i z umiarem mogą stanowić atrakcyjny element życia dzieci i młodzieży oraz życia rodzinnego. Jednak nadmiar ekranów może mieć negatywny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci oraz na relacje rodzinne. Dlatego ważna jest umiejętność kontrolowanego korzystania z urządzeń ekranowych w domu.

Społeczność szkolna w ramach kampanii społecznych Zadbaj o Dziecięcy Mózg i Domowe Zasady Ekranowe pozyskała wiedzę, o skali zjawiska nadużywania urządzeń ekranowych. Dzięki udziałowi m.in. w konferencjach i webinariach pozyskaliśmy również wiedzę jak postępować na co dzień aby minimalizować negatywny wpływ na nasze życie ekranów.

Zagadnienia te były również przedmiotem lekcji informatyki. Młodzież została zapoznana z zagadnieniami problematycznego używania internetu i nadużywania urządzeń ekranowych, w tym raportem PUI oraz zagadnieniami poruszanymi w kampaniach.

Uzyskaną w ten sposób wiedzę młodzież wykorzystała w samodzielnych pracach dotyczących Domowych Zasad Ekranowych, przyczyniając się jednocześnie do ich rozpowszechnienia w przestrzeni pozaszkolnej.

Uczniowie klas drugich opracowali i przeprowadzili ankiety, dokonali analizy ich wyników, wykonali prezentacje i infografiki nawiązujące do poruszanych wyżej zagadnień. Natomiast młodzież klas trzecich, w ramach prac projektowych, opracowała pytania do wywiadu skierowanego do dzieci, młodzieży jak i rodziców, nagrała, a następnie zmontowała film z przeprowadzonych wywiadów.

Celem opisanych działań było uwrażliwienie społeczności szkolnej na problematykę nadmiernego używania urządzeń ekranowych.

Oceniając szeroki zakres tych działań, a także aktywny udział uczniów należy uznać, że ten cel został osiągnięty.

Przykładowe prace uczniów: