MAMY FINALISTĘ


26 marca 2022 roku w sobotę odbył się ostatni etap – etap centralny 63 edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W tym roku tematyka olimpiady oprócz oczywiście tzw. bloku stałego skupiała się także na bloku zmiennym traktującym o demokratycznym państwie prawnym. Uczeń naszego liceum Deniz Celik wziął udział we wszystkich etapach olimpiady; w etapie okręgowym w którym startowały szkoły średnie województwa mazowieckiego (bez Warszawy i okolic ) Deniz zajął pierwsze miejsce. 26 marca Deniz wziął udział w zmaganiach na etapie centralnym, które polegały na teście olimpijskim i egzaminie ustnym. Został finalistą olimpiady, a tym samym nie będzie musiał – w następnym roku szkolnym – martwić się o wynik matury z wiedzy o społeczeństwie, ponieważ już ją zaliczył na 100%. Dziękujemy Denizowi Celikowi za godne reprezentowanie naszego liceum w zmaganiach olimpijskich. Uczeń przygotowywał się pod opieką p. Ireneusza Cały.