ZEBRANIA Z RODZICAMI


Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
dotyczący organizacji zebrania z rodzicami dnia 6 kwietnia 2022 r.


W środę 6 kwietnia 2022 r. odbędą się ogólne zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych oraz klasy 2D – w formie stacjonarnej. Zebrania rozpoczną się o godzinie 16:30.


Nauczyciele uczący w klasie 2D oraz w klasach maturalnych będą pełnić dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 16:30 do 17:45.

Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska
Dyrektor I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku