MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992).

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami – powinno być przypomniane szczególnie w tym dniu.

Dzień ma za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych, w tym na bariery architektoniczne, z którymi się borykają,  zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz upowszechnić ideę tolerancji, otwartości i szacunku.

Cały przyszły tydzień będą odbywały się spotkania z pedagogami specjalnymi pracującymi w naszym Liceum. Chcemy zachęcić Was do zapoznania się ze specyfiką pracy pedagoga specjalnego, zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, kolegów i koleżanek którzy są w Waszym otoczeniu. Kto wie, może ktoś z Was wybierze w przyszłości ten zawód? Zapraszamy Was również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na tablicy na korytarzu szkolnym oraz prezentacją.