SEJMIK UCZNIOWSKI


We wtorek, 30 listopada, odbył się kolejny Sejmik Uczniowski. W dwugodzinnym spotkaniu wzięli udział delegaci wszystkich klas. W pierwszej części spotkania uczniowie podzieleni na grupy dyskutowali o różnych aspektach ich szkolnego życia, a następnie przewodniczący samorządu, Mikołaj Demkowicz, zaprosił na salę panią dyrektor Karinę Kmiecińską i przedstawił jej wypracowane w trakcie obrad wnioski i pytania od uczniów. Lista zagadnień była dość długa – uczniowie, jak zwykle, mieli dużo pomysłów na usprawnienie i uatrakcyjnienie szkolnej codzienności.

Pani dyrektor odniosła się bardzo życzliwie do uczniowskich projektów i zapewniła, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz we współpracy z Zarządem Samorządu Uczniowskiego, postara się w miarę możliwości je zrealizować. Warto przypomnieć, że wiele wniosków z poprzednich Sejmików zostało wdrożonych w życie – były to zmiany w prawie szkolnym, dotyczące np. zasad zgłaszania nieprzygotawania do lekcji czy nagród za wzorową frekwencję, a także różne usprawnienia, np. przesunięcie przerwy obiadowej, wstawienie automatów z jedzeniem i napojami, pomalowanie jednej ze ścian korytarza farbą tablicową z przeznaczeniem na twórczość uczniów.

Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego skrupulatnie zanotował wszystkie tegoroczne wnioski – przez najbliższe miesiące uczniowie będą pracować nad propozycjami zmian w Statucie Szkoły oraz innymi pomysłami. W sprawozdaniu rocznym zdamy relację, które z nich udało się zrealizować!