SZKOŁA LWOWSKA NA PŁOCKIEJ


W środę, 1 XII 2021 r., odbył się w auli szkolnej apel przygotowany przez „Matematycznych Mistrzów z Płockiej”. Jego celem było podsumowanie projektu „Szkoła lwowska na Płockiej”.
W ramach projektu zostały przygotowane prezentacje pt. „ Sylwetka prof. Stefana Banacha” oraz „Polscy genialni matematycy”, które przybliżyły dorobek i historię polskich matematyków na przestrzeni lat. Inspiracją do opracowania projektu była książka pt. “Genialni: lwowska szkoła matematyczna” autorstwa Mariusza Urbanka. Ponadto „Mistrzowie matematyki” przygotowali 12 autorskich zadań, z którymi będą się teraz mierzyć uczniowie naszej szkoły. Opiekunami projektu są nauczyciele matematyki – p. Elżbieta Stroiwąs oraz p. Mateusz Kacprowski.

Podczas apelu został również podsumowany II szkolny konkurs „Matematyczni Mistrzowie z Płockiej”. Pani dyrektor Karina Kmiecińska wraz z panią Elżbietą Stroiwąs i panem Mateuszem Kacprowskim wręczyli nagrody jego laureatom.

Klasy 1.:

1. miejsce – Radosław Rydzewski (1C)

2. miejsce – Nina Biernatowicz (1A1)
3. miejsce – Maciej Walczak (1A1)

Klasy 2.:

1. miejsce – Daria Szcześniak (2A1)

2. miejsce – Maja Kruszewska (2A1)
3. Marta Beszczyńska (2A2)

Klasa 3.:

1. miejsce – Joanna Machnacka (3NA1)

2. miejsce – Emilia Opałka (3A1)
3. miejsce – Oliwia Jakubowska (3A1)


Na zakończenie apelu został przedstawiony skład Zespołu Matematycznych Mistrzów z Płockiej na rok 2021/2022: Joanna Machnacka (3NA1- przewodnicząca), Karol Jasiński (2A1 – wiceprzewodniczący), Maciej Szczepański (3NP), Piotr Krztoń (3P), Jakub Markowicz (2A1), Szymon Kaniewski (3A1), Oliwier Majewski (2A1), Karol Skręciak (3NA1), Dominika Wojciechowska (2C), Karol Nowakowski (3A1), Olaf Bałdyga (2A1), Weronika Raćkowska (2A1), Radosław Rydzewski (1C), Daria Szcześniak (2A1), Emilia Opałka (3A1) i Oliwia Jakubowska (3A1).