Dzień Dziecka 1 czerwca 2021


W związku z Dniem Dziecka, 1 czerwca 2021 r. – na wniosek Samorządu
Uczniowskiego – zajęcia będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

• 1, 2, 3, 4 lekcja – zgodnie z planem lekcji;
• 5 i 6 lekcja – zajęcia z wychowawcą;
• 7 i 8 lekcja – uczniowie zwolnieni do domu;