Ogłoszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców do dnia 24 czerwca 2021 roku przyjmuje oferty:

 –  ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2021/2022

–  wykonanie zdjęć klasowych  w roku szkolnym 2021/2022

 Przewodnicząca Rady Rodziców