Spotkanie z rodzicami


Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcą i nauczycielami, które odbędą się w trybie on-line, za pośrednictwem aplikacji Teams w dniu 2 czerwca 2021 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 16.00 – klasy pierwsze
godz. 16.30 – klasy drugie 4-letniego liceum
godz. 17.00 – klasy drugie 3-letniego liceum

Spotkania poświęcone będą przede wszystkim przekazaniu informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2020/2021.

W celu zorganizowania spotkania wychowawcy wyślą zaproszenia na spotkanie, korzystając z Państwa adresów mailowych dostępnych w dzienniku elektronicznym. W dniu spotkania i o wskazanej godzinie należy kliknąć w link podany w wiadomości e-mail od wychowawcy. Prosimy o korzystanie z komputerów z zainstalowaną aplikacją Teams.

W godzinach 16.00–18.00 mogą odbywać się również indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, po wcześniejszym ich umówieniu. Na spotkanie można się umówić bezpośrednio z nauczycielem lub za pośrednictwem wychowawcy.

W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, prosimy rodziców o indywidualny kontakt z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl, Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 23 662 21 45.

Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska