Wymiana Polsko-Ukraińska


W dniach 23-27 września 2019 roku nasza szkoła będzie gościć grupę młodzieży i ich opiekunów z Tarnopola. Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.