Zebranie z rodzicami


Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 11 września 2019 roku (środa)
w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 

Oddziały Godziny
spotkania
Harmonogram
I LO

4-letnie LO

1615 -1645 spotkanie dyrektora (aula szkolna) z rodzicami uczniów klas pierwszych 4-letniego liceum.
1645 -1730 spotkanie wychowawców (w wyznaczonych salach) z rodzicami uczniów klas pierwszych 4-letniego liceum.
I LO

3-letnie LO

1615 -1700 spotkanie wychowawców (w wyznaczonych salach) z rodzicami uczniów z klas pierwszych 3-letniego liceum.
1700 -1730 spotkanie dyrektora (aula szkolna) z rodzicami uczniów z klas pierwszych 3-letniego liceum.
II LO 1700 -1745 spotkanie wychowawców (w wyznaczonych salach) z rodzicami uczniów z klas drugich liceum.
III LO 1645 -1730 spotkanie wychowawców (w wyznaczonych salach) z rodzicami uczniów z klas trzecich.
1730-1800 spotkanie dyrektora (aula szkolna) z rodzicami uczniów klas trzecich liceum- Procedury egzaminu maturalnego.
1800 Spotkanie rodziców klas trzecich dotyczące organizacji Balu Studniówkowego (aula szkolna)

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur od godz. 1630 do 1800


17.09.2019 r., godz.1730 – spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych. Wybór Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku (sala nr 3).


SALE NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

Klasa Wychowawca Sale na spotkania
1NA1 Marta Domańska 1
1NA2 Anna Janiszewska 1b
1NA3 Marcin Socik 8
1NB Joanna Marciszewska 3
1NC Joanna Chojnowska 11
1NP Barbara Sawczuk-Gołaszewska 39
1A1 Magdalena Jaworska 35
1A2 Anna Biernacka 13
1A3 Anna Grzelak 2
1B Krzysztof Jarosiewicz 17
1C Iwona Lewandowska 5
1P Justyna Gruszkowska 12
2A1 Małgorzata Cieślińska 21
2A2 Elżbieta Szmitko 38
2A3 Iwona Zakrzewska 33
2B Ireneusz Cała 18
2C Edyta Zielińska 7
2P Elżbieta Stroiwąs 15
3A1 Ewa Cała 9
3A2 Marek Goliasz 32
3A3 Olga Kownacka-Czyż 31
3B Edyta Nowakowska 14
3C Jolanta Rutkowska 37
3P Radosław Wasilewski 19