Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


Po dwumiesięcznej przerwie i wakacyjnym odpoczynku nadszedł – co prawda nie nadmiernie wyczekiwany… 🙂 – czas powrotu do szkoły.
Uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się 2 września o godz. 9.00 w sali gimnastycznej. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzony został sztandar oraz odśpiewane hymny – narodowy i szkoły. Pani dyrektor Karina Kmiecińska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, a następnie wygłosiła przemówienie. Na jego początku przypomniała historię szkoły, która…
…liczy już 102 lata i nierozerwalnie wiąże się z historią naszej Ojczyny i regionu. Założona została w 1917 r. jako pierwsza szkoła średnia na Ziemi Płońskiej. W okresie międzywojennym funkcjonowała jako gimnazjum prowadzone początkowo przez Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, a następnie przez władze miasta Płońska. Wybuch II wojny światowej przerwał jej działalność – 80 lat temu, 1 września 1939 roku, uczniowie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bolesława Pierackiego nie rozpoczęli roku szkolnego 1939/1940… Ten tragiczny czas tak wspomina Władysław Cybulski, woźny Gimnazjum: Kiedy wybuchła wojna, zawiesiłem na drzwiach szkoły ogłoszenie o kilkudniowej przerwie w nauce. W kilka dni później w gmachu szkolnym założono polski szpital polowy. Leżało w nim kilku rannych żołnierzy, którzy jeszcze niedawno byli uczniami Gimnazjum. A potem weszli Niemcy – Płońsk został przyłączony do Reichu, pod miastem przebiegała granica z Generalną Gubernią. Na parterze umieszczono urząd celny, na piętrze szkołę niemiecką. W czasie okupacji pan Władysław Cybulski z żoną podjęli się trudnego i niebezpiecznego zadania ukrycia dokumentów i sztandaru szkoły, za co w warunkach wojny groziła kara śmierci. Dzięki temu przetrwały one, by służyć następnym pokoleniom a współcześnie stanowić czytelny symbol naszej tożsamości.
W tym miejscu uroczystości, po przypomnieniu tak ważnych wydarzeń historycznych, pani dyrektor poprosiła o uczczenie minutą ciszy absolwentów, pedagogów i pracowników szkoły, którzy narażali a często poświęcili swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.
Zakończenie okupacji zainicjowało nowy rozdział szkoły – liceum upaństwowiono i wielokrotnie zmieniano jego nazwę. Od 1967 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza. W 1995 r. na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. W wyniku reformy, w latach 2000-2019, placówka działała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziło liceum i gimnazjum.
Rok 2019 otwiera nową kartę w historii szkoły… Wraz z wygaszeniem Powiatowego Gimnazjum Publicznego przestaje także istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących. Obecnie wracamy więc do nazwy sprzed 24 lat, tj. I Liceum im. H. Sienkiewicza w Płońsku, do którego po raz pierwszy zostały przyjęte oddziały 4-letniego, a po raz ostatni klasy pierwsze 3-letniego liceum.
Obecnie do 24 oddziałów uczęszczać będzie 719 uczniów, w tym 349 pierwszoklasistów (161 uczniów klas 1. 4-letniego liceum oraz 188 3-letniego liceum).
Po tej części pani dyrektor zwróciła się do najważniejszych uczestników uroczystości – uczniów. Pierwszoklasistów powitała słowami: Cieszę się, że dołączyliście do naszego grona. Prawdopodobnie teraz czujecie się jeszcze trochę niepewnie, ale już za kilka dni w pełni zaznajomicie się ze szkolnymi korytarzami i zaczniecie nawiązywać przyjaźnie, które – co potwierdzają losy absolwentów – nie tylko dojrzewają wraz z Wami, ale też niejednokrotnie daleko wykraczają poza czas liceum.
Następnie zwróciła się do uczniów klas 3.: Ten rok będzie szczególnie ważny dla uczniów ostatnich klas, tegorocznych maturzystów. Przed Wami wybór drogi życiowej i pierwsze poważne, dorosłe decyzje. Już teraz trzymam kciuki i życzę Wam wytrwałości podczas maturalnych przygotowań.
Pozostałym uczniom pani dyrektor życzyła, by, naładowani pozytywną, wakacyjną energią, podołali z uśmiechem szkolnym wyzwaniom i obowiązkom. Zapewniła także, że w każdej trudnej sytuacji spotkają się z pomocą nauczycieli i wychowawców.
Zaakcentowała także najważniejsze cele na kolejny rok, do których – w ramach działań dydaktyczno-wychowawczych – należą:
• wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w 4-letnim liceum
• kontynuowanie współpracy z naszymi partnerami, tj. Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim
• praca z uczniem zdolnym
• uzyskanie – wzorem lat ubiegłych – wysokich wyników z egzaminu maturalnego
• rozwijanie samorządności i dalsza demokratyzacja życia szkolnego
• realizowanie zadań programowych związanych z przynależnością do TST, Szkół Stowarzyszonych UNESCO a także Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce
• kontynuowanie wymian młodzieży i poszukiwanie nowych partnerów wymian
• wdrożenie tutoringu w szkole jako metody edukacji zindywidualizowanej
• wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpią także zmiany kadrowe, m.in. na stanowisku wicedyrektora. Pani Ewa Koperska złożyła rezygnację z tej funkcji – pozostanie w szkole jako nauczyciel języka niemieckiego. Przedstawiciele SU – Adrianna Szczecińska i Jakub Maliński – w imieniu społeczności szkolnej złożyli pani Ewie Koperskiej podziękowania za wieloletnie zaangażowania w wykonywanie obowiązków wicedyrektora.
Funkcję wicedyrektora pełnić będzie, powracająca do naszej szkoły, pani Bożena Dzitowska, nauczyciel języka polskiego.

W bieżącym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczną także:
pani Agnieszka Antosik – nauczyciel wspomagający
pani Maria Bożykowska – nauczyciel informatyki
pani Ewa Gizińska – nauczyciel wspomagający
pan Mateusz Kacprowski – nauczyciel matematyki i informatyki
pan Marcin Politowski – nauczyciel historii i wos-u
pani Danuta Rapusta – nauczyciel biologii

Kończąc swoje wystąpienie, pani dyrektor Karina Kmiecińska życzyła wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – aby ten rok spełnił pokładane w nim nadzieje i oczekiwania, by wykorzystać go mądrze, z pełnym zaangażowaniem, w atmosferze wzajemnej życzliwości.
Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.