V Dzień Popularyzacji Matematyki


W czwartek, 12 września 2019 r., uczniowie klasy 2a2 – w ramach projektu MatFizChem realizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską – uczestniczyli w V Dniu Popularyzacji Matematyki. Wraz z około dwoma tysiącami rówieśników z całej Polski i swoimi opiekunkami panią Anną Janiszewską i panią Edytą Nowakowską mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach, grach i wystawach proponowanych przez organizatorów.