Projekt polsko – ukraiński „Co znaczy być obywatelem?”


W dniach 22-28 września 2019 roku nasza szkoła będzie gościć 10 – osobową grupę młodzieży i ich 3 opiekunów z Galickiego koledżu imeni Wiaczesława Czornowoła z Tarnopola. Razem z ukraińskimi rówieśnikami zajmiemy się pracami nad projektem pt. „Co to znaczy być obywatelem?”, który został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematyka projektu związana jest z odkrywaniem przez nas – młodych ludzi – tego, co kryje się pod hasłem „obywatel” nie tylko w wymiarze krajowym, ale również lokalnym. Pragniemy zatem nie tylko poznać się wzajemnie, lecz także zaangażować naszą lokalną społeczność do aktywności, które pozwolą lepiej zrozumieć rolę obywatela we współczesnym świecie. W tym roku mija okrągła 30 rocznica wydarzeń politycznych, które odegrały ogromną rolę w historii krajów Europy Wschodniej. Stanowią one źródło inspiracji dla naszego projektu, który – zgodnie z naszymi założeniami – pomoże nam lepiej zrozumieć, czym jest i jak dziś można definiować i praktykować aktywne obywatelstwo.

Do projektu przygotowywaliśmy się poprzez wykonanie makiet metodą Photo Voice, mającą w wizualny sposób przedstawić nasze skojarzenia z głównym zagadnieniem. Swoje prace wykorzystamy do stworzenia jednego, finałowego projektu, podsumowującego całokształt naszej współpracy. Materiały i inspirację do dalszych działań zaczerpniemy ze spaceru badawczego po Płońsku oraz wycieczek do Warszawy, w trakcie których zwiedzimy m.in. muzeum POLIN i muzeum PRL-u. W przygotowaniach pomogą nam także zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Warszawskim, które dla ukraińskich uczniów staną się unikalną możliwością kontaktu z polskim systemem szkolnictwa wyższego, a dla nas – wizytą na uczelni, na której być może w przyszłości podejmiemy naukę.

Program wizyty obejmuje także nieoficjalne zajęcia, służące wspólnej integracji i budowaniu przyjaznej atmosfery, tj. zajęcia sportowe, czy taneczne.

Wymiana stwarza możliwość poznania nowych kultur oraz zawarcia międzynarodowych znajomości oraz szkolenia umiejętności językowych. Mam nadzieję, że realizacja projektu – zarówno dla nas, jak i dla naszych gości – będzie ciekawym przeżyciem, które po latach będziemy wspominać z szerokim uśmiechem na twarzy.

Marta Łazarska
klasa 2B
I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku