Dzień Patrona 2017


Obchody jubileuszu 100-lecia szkoły zainaugurował w czwartek, 14 września 2017 r. , Dzień Patrona. To święto szkolne obchodzone jest tradycyjnie 15 listopada, w rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, jednak w tym wyjątkowym dla szkoły roku postanowiono włączyć je w obchody jubileuszowe. Powód do świętowania był jeszcze jeden – okrągła, 50. rocznica nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

            Dzień Patrona, podobnie jak w ubiegłych latach, miał swoją uroczystą oprawę. Po wprowadzeniu sztandarów szkoły (współczesnego i przedwojennego) oraz odśpiewaniu przez chór hymnu narodowego i hymnu szkoły pani wicedyrektor Ewa Koperska powitała wszystkich zgromadzonych w auli uczestników uroczystości, m. in:

 • wicestarostę – panią Annę Dumińską-Kierską
 • burmistrza – pana Andrzeja Piatrasika
 • wiceburmistrz – panią Teresę Kozerę
 • skarbnik powiatu płońskiego – panią Anettę Klimkiewicz
 • naczelnika wydziału oświaty – pana Pawła Dychtę
 • naczelników wydziałów w starostwie
 • przewodniczącego Rady Miasta – pana Henryka Zienkiewicza
 • radnych powiatowych
 • dyrektor MCK – panią Elżbietę Wiśniewską
 • dyrektor MBP – panią Bożenę Kaliściak
 • emerytowanych nauczycieli
 • uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami

Jak zawsze szczególnie serdecznie przywitana została przyjaciółka naszej szkoły, gość honorowy uroczystości – pani Barbara Wachowicz.

Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który zaprezentował losy szkoły z perspektywy 100 lat jej istnienia – zaakcentował m. in. założycieli szkoły, trudne początki jej funkcjonowania, osiągnięcia dyrektorów i szereg innych aspektów, składających się na jej leciwą już historię.

Kulminacyjnym punktem programu obchodów Dnia Patrona było ślubowanie klas pierwszych – jego tekst odczytał pan dyrektor, przy sztandarach ślubowali przedstawiciele klas: Antonina Kostrzewa (1a1), Monika Żuchniewicz (1a2), Julia Dołęgowska (1a3), Maria Kowalczyk (1b), Julia Kołodziej (1c) i Krzysztof Szadkowski (1p).

Obchody jubileuszu 100-lecia szkoły były wyjątkową okazją do podziękowania osobom, które współpracowały ze szkołą i wspierały ją w różnych sferach jej działań. Pamiątkowe medale i listy dziękczynne otrzymali z rąk pana dyrektora: pani Barbara Wachowicz, pani wicestarosta Anna Dumińska-Kierska, pan burmistrz Andrzej Pietrasik, pani wiceburmistrz Teresa Kozera, pani skarbnik Anetta Klimkiewicz, pani dyrektor MCK Elżbieta Wiśniewska, pani Jolanta Marzęcka, pani dyrektor MBP Bożena Kaliściak, pan radny Dariusz Żelasko, pani Danuta Andryszczyk, pani Katarzyna Myszyńska, przewodniczący Rady Miasta – pan Henryk Zienkiewicz i pan naczelnik Paweł Dychto.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili – pani wicestarosta Anna Dumińska-Kierska, pan burmistrz Andrzej Pietrasik oraz przewodniczący Rady Miasta – pan Henryk Zienkiewicz.

Dalszą część uroczystości poprowadzili uczniowie klasy 2a2 – Weronika Komorowska i Eryk Akpang.

W czerwcu 2017 r. dla uczczenia 100-lecia powstania szkoły Komisja Humanistyczna zorganizowała konkurs poświęcony jej historii. Ideę tego konkursu i jego laureatów przedstawiła polonistka – pani Joanna Marciszewska. Nagrody za zajęcie I miejsca drużynie klasy 3a2 w składzie: Michał Bańka, Krystian Jarczewski, Miłosz Stelmach i Daniel Traczyński wręczył pan dyrektor Ryszard Buczyński.

Następnie konferansjerzy przedstawili publiczności historię obchodów Dnia Patrona w naszej szkole. Ich nieodłączną częścią są konkursy związane z twórczością Patrona. Z inicjatywy pani Barbary Wachowicz powstała publikacja “Światełko w Sienkiewiczówce” zawierająca fraszki i listy pisane do Henryka Sienkiewicza przez uczniów naszej szkoły w ramach tych konkursów. O kulisach powstania książki oraz jej zawartości opowiedziała jej redaktor – pani Danuta Andryszczyk.

Ostatnim punktem programu uroczystości była gawęda pani Barbary Wachowicz o Henryku Sienkiewiczu. Dla słuchaczy stanowiła niewątpliwie wspaniałą lekcję polskiej literatury i historii – pisarka w barwny i pełen dygresji sposób snuła opowieść o naszym Patronie. Kolejne z nim spotkanie już za rok…