Olimpiada Artystyczna


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Olimpiadzie Artystycznej (sekcja muzyki) zapraszam na spotkanie organizacyjne w najbliższy czwartek  22.09 o godz. 14.15 w auli.

Rafał Szymański