PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW


W dniach 25 września – 1 października 2022 roku 36 uczniów oraz 6 nauczycieli I LO im. H. Sienkiewicza uczestniczyło w przedsięwzięciu „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt, realizowany w Grecji i finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidywał liczne warsztaty i wycieczki, między innymi do Thessalonik, stanowiska archeologicznego Dion w regionie Macedonii Egejskiej, starych miasteczek na stokach masywu Olimpu, ale też trekking doliną pod ten najwyższy szczyt Grecji. Nasi uczniowie realizowali również liczne zadania wspólnie z grecką młodzieżą ze szkoły partnerskiej Platon M.E.P.E. w Katerini, takie jak: warsztaty poświęcone polskiej i greckiej kulturze, zagadnieniom dotyczącym historii, geografii i ekologii. Koordynatorem projektu był nauczyciel języka angielskiego Zbigniew Maraszek a współpracujący nauczyciele to: Ewa Cała, Ireneusz Cała, Adam Kasprzykowski, Danuta Rapusta i Adrian Stefański.