Nagrodzeni uczniowie


W czwartek, 22 września 2016 r., podczas sesji Rady Miejskiej 14 uczniów płońskich szkół podstawowych i gimnazjów zostało nagrodzonych przez miejski samorząd za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016. Nagrodą jest wyjazd na 4-dniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i Pragi. Uczniowie otrzymali również pamiątkowe statuetki, a ich rodzice listy gratulacyjne. 11 spośród 14 nagrodzonych uczniów zdecydowało się na kontynuowanie nauki w naszej szkole, a są to: Natalia Bednarska, Aleksandra Ciulińska, Emilia Felczak, Oliwia Jakubowska, Paweł Magnuszewski (ze Szkoły Podstawowej nr 2), Marta Grossman, Radosław Dąbkowski, Julia Kornatowska (SP nr 3), Krzysztof Kwiatkowski, Konrad Nachtman (Gimnazjum nr 1) i Julia Skonieczna (Gimnazjum nr 2).
Zdjęcia Dawid Turowiecki http://plonskwsieci.pl/