Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 PGP


Uroczystość  zakończenia  roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów gimnazjum rozpoczęła się o godz. 1045  wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Pani wicedyrektor Karina Kmiecińska powitała wszystkich uczestników uroczystości  – pana starostę Andrzeja Stolpę,  nauczycieli, rodziców oraz gimnazjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas trzecich, tegorocznych absolwentów, a następnie dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego.

W bieżącym roku do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało  216 uczniów – wszyscy zostali sklasyfikowani i promowani. 72  uczniów klas trzecich otrzymało  świadectwa ukończenia gimnazjum.

Średnia ocen ze wszystkich zajęć  edukacyjnych  wyniosła  4,53. Grupa uczniów bardzo dobrych, czyli takich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, liczy 114 osób, tj. prawie 53% całej społeczności. Uczniowie dobrzy (ze średnią powyżej 4,0 ) to grupa 78 osób.

Uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy to grupa 192 osób, co stanowi 89% gimnazjalistów.

Najwyższą średnią ocen uzyskało dwoje uczniów: Małgorzata Wołowiec z klasy 3w – 5,57 i Nicole Akpang z 1w – 5,5. Średnie ocen w przedziale 5,00-5,44 uzyskało 41 osób.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 71 uczniów naszej szkoły.

Frekwencja klas gimnazjalnych wyniosła 91,36%. Najlepiej do szkoły uczęszczali uczniowie klasy 1z (96,53%). 11 uczniów nie opuściło ani jednego dnia w szkole. Troje z nich miało  100% frekwencję  przez  trzy lata nauki w gimnazjum – są to: Barbara Akpang  i  Stanisław Oliszewski z klasy 3w oraz Klaudia Dąbrowska z klasy 3z.

Wychowawcy, oceniając zachowanie, wystawili 207 ocen wzorowych i bardzo dobrych.

Bilansując wszystkie kryteria szkolnego współzawodnictwa, najlepszy wynik uzyskała klasa 3z.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie odnosili  liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych,  tematycznych oraz zawodach sportowych.

Najwyższe osiągnięcia w konkursach wiedzy osiągnęli uczniowie:

 • Jan Domański (3z) – laureat Konkursu Chemicznego, finalista Konkursu Biologicznego  i  laureat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „BENEDICTUS”,
 • Michał Rutkowski (3z) – laureat Konkursu Języka Angielskiego,
 • Julia Klimkowska (3z) – finalistka Konkursu Historycznego,
 • Agata Calińska (2z) – finalistka Konkursu Filozoficznego,
 • Barbara Akpang (3w) – laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? ..tysiącletnie dęby”,
 • Nicole Akpang (1w) – laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? tysiącletnie dęby”,
 • Marta Łazarska (1z) – laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? tysiącletnie dęby”,
 • Maria Smolińska (2w) – laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 • Adrian Augustyniak (3z) –finalista Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683”,
 • Zuzanna Urbańska (3z) – finalistka Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683”,
 • Monika Kowalewska (3w) – laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „BENEDICTYUS”.

We współzawodnictwie sportowym I miejsce  zajęła klasa 2z.

Największy sukces indywidualny odniosła uczennica tej klasy, Zuzanna Bronowska, która

zajęła I miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w biegach przełajowych              w biegu na dystansie 1000 m, II miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegach przełajowych na dystansie 1500 m, I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegach przełajowych oraz I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegach przełajowych.

Wszystkim wymienionym uczniom pani wicedyrektor pogratulowała sukcesów i podziękowała za godne reprezentowanie naszej szkoły.

W kwietniu uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki naszego gimnazjum w ujęciu  procentowym wahają się w przedziale od 76% do 100%. W porównaniu z wynikami uczniów województwa mazowieckiego są wyższe od 20 do 50 punktów procentowych.

Wyniki każdego egzaminu, zarówno w części humanistycznej,  matematyczno-przyrodniczej, jak i językowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, mieszczą się w 9. staninie, czyli najwyższym – nasza szkoła jest w 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.

Wyniki indywidualne uczniów zostały podane w ujęciu procentowym i centylowym. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. 54% wyników indywidualnych w skali centylowej mieści się w przedziale od 90 do 100, co oznacza, że uczniowie, którzy je zdobyli, są wśród  10% najlepszych uczniów w kraju.

Po podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych gimnazjalistów pani wicedyrektor Karina Kmiecińska poprosiła pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego o wręczenie świadectw oraz nagród grupie 30 uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Gratulacje gimnazjalistom i nauczycielom złożył również pan starosta Andrzej Stolpa, życząc jednocześnie wszystkim słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych  wakacji, absolwentom zaś  pomyślności w realizowaniu swoich planów i marzeń.

Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Poczet sztandarowy złożony z uczniów klas trzecich – Julii Bodek, Wiktorii Domańskiej i Wojciecha Kowalskiego – przekazał sztandar uczniom klas drugich. W poczcie sztandarowym szkołę będą reprezentować: Aleksandra Maraszek, Julia Kmiecińska i Jakub Maliński.

W części artystycznej wystąpili ponownie członkowie Koła Kultury Żywego Słowa oraz zespół Buczące Rysie, który… przygotował niespodziankę. Nie dość, że specjalnie dla absolwentów klas 3. odśpiewano piosenkę We are the champions, która wywołała – i aplauz, i spory sentyment, to jeszcze uczniowie w nowej wersji zaprezentowali utwór, który w latach 90. śpiewał… jeden z nauczycieli naszej szkoły. Niewątpliwie było to ciekawe połączenie przeszłości z teraźniejszością, po raz kolejny akcentujące, że nasza szkoła łączy pokolenia i… rodzi nowe tradycje.

Po koncercie uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, z rąk których otrzymali świadectwa i nagrody.