Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 LO


Zakończenie roku to jedno z milszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym. Uroczystość dla uczniów liceum rozpoczęła się o godz. 900 w sali gimnastycznej. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym, poczet sztandarowy wprowadził sztandar, po czym odśpiewany został hymn narodowy. Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał:

 • starostę powiatu płońskiego i jednocześnie przewodniczącego rady rodziców – pana Andrzeja Stolpę,
 • emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
 • całą społeczność szkolną – nauczycieli oraz młodzież i rodziców,

po czym dokonał podsumowania kończącego się roku.

W roku szkolnym 2015/2016 do 18 klas liceum uczęszczało 591 uczniów.
29 kwietnia 2016 roku szkołę ukończyło 200 uczniów klas trzecich.

W wyniku klasyfikacji indywidualnej nauczyciele zgłosili 20 wniosków o niepromowanie. 18 uczniów uzyskało prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, co oznacza, że będą mogli otrzymać, jeszcze w tym roku, promocję do następnej klasy.

W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe przeciętne ocen (powyżej 4,75) uzyskało 32 uczniów klas pierwszych i drugich – otrzymają oni świadectwa z wyróżnieniem. Z tego grona najwyższe średnie ocen w szkole uzyskali:

 • Maciej Bednarski (2a1) – 5,22
 • Karolina Urbańska (2a1) – 5,2
 • Damian Malicki (1a1) – 5,11
 • Jan Bałdyga (1b) – 5,06

W sumie 80 osób osiągnęło wyniki bardzo dobre, 181 – dobre. Razem stanowią oni grupę 261 osób, tj. 44,2% ogółu uczniów.

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, która jednak pozostawia wiele do życzenia – w  bieżącym roku szkolnym wyniosła 91,06%. Na szczególną pochwałę zasługuje więc grupa 11 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego.

Wśród wystawionych przez wychowawców ocen z zachowania dominują oceny wzorowe i bardzo dobre. Uczniów z ocenami wzorowymi jest 234.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego, ustalono następujące wyniki:

I miejsce zajęła klasa 1a1 – 1009 pkt.
II miejsce zajęła klasa 1c1 – 799 pkt.

Obie klasy otrzymają od Rady Rodziców nagrody pieniężne w wysokości – odpowiednio – 1500 zł i 1000 zł.

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

 • Ewelina Fryzowska (1a1) – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej,
 • Aneta Śliwińska (1c1) – finalistka XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej,
 • Adam Białęcki (1a1) – I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w biegu na 3000 m, I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegach przełajowych na dystansie 2500 m,
 • Marcin Syski (2a3) – III miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w skoku w dal, I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w skoku w dal, III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w skoku w dal (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
 • Damian Żmijewski (2a3) – I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w tenisie stołowym,
 • Monika Osica (3c1) – I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w biegach przełajowych,
 • I miejsce w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych zajęła sztafeta chłopców w składzie: Adam Białęcki (1a1), Kacper Caliński (1a3), Paweł Giszczak (1c1), Mateusz Kamiński (2c), Jakub Palmowski (3a3), Jakub Kowalski (2c), Piotr Kozłowski (2a3), Kacper Ząbczyk (2a2), Kamil Popowski (2a2) i Tarek Hamdan (3a3),
 • II miejsce w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych zajęła sztafeta dziewcząt w składzie: Beata Bielska (1c1), Natalia Budek (1a2), Daria Cygańska (2a1), Milena Dziełakowska (3a2), Magdalena Gorzkiewicz (3a2), Justyna Jasińska (2a3), Monika Osica (3c1), Karolina Siedlecka (2a2), Iga Szabat (3a1), Zuzanna Ząbczyk (1c1), Karolina Zielińska (2a1) i Magdalena Zielińska (1b).

Na zakończenie swojego przemówienia pan dyrektor pogratulował młodzieży i nauczycielom uzyskanych wyników oraz życzył całej społeczności szkolnej wielu słonecznych dni w czasie wakacyjnego odpoczynku, zwracając jednocześnie uwagę na bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu. Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa promocyjne i nagrody 35 szczególnie wyróżniającym się uczniom.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru szkoły. W części artystycznej wystąpili uczniowie z Koła Kultury Żywego Słowa oraz zespół muzyczny Buczące Rysie.

Po koncercie uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie zostały im wręczone świadectwa i nagrody.