Spotkanie założycielskie


Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2016 roku o godzinie 18:00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza – w pokoju nauczycielskim – odbędzie się, zainicjowane z okazji setnej rocznicy powstania liceum, spotkanie założycielskie Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów.

Wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji zjazdu serdecznie zapraszamy.

Absolwenci