DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Obchody Dnia Przedsiębiorczości rozpoczęły się 29 XI 2023 r. Tego dnia gościli w naszej szkole pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dr Anna Derelkowska  i dr Jan Misiuna,  którzy przeprowadzili z uczniami dyskusję na temat cech, które charakteryzują państwa aspirujące do roli mocarstw. Głównym punktem spotkania było rozegranie przez uczniów klasy I F i klasy II F planszowej gry edukacyjnej pt.: „Jak zostać mocarstwem”.

Natomiast 1 XII odbył się apel poświęcony przedsiębiorczości. Młodzież przedstawiła scenkę kabaretową, o często mylnym postrzeganiu osoby przedsiębiorczej.Widzowie usłyszeli również wypowiedzi uczniów dotyczące popytu, podaży, jak również cech osoby przedsiębiorczej, które były tematem wywiadów udzielonych uczennicom klasy 4B.Zaprezentowane zostały także informacje z dziedziny przedsiębiorczości, które w historii ekonomii zapoczątkował Adam Smith, a prekursorami w Polsce byli m. im. Feliks Słotwiński oraz Fryderyk Skarbek. Apel przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Barbary Sawczuk – Gołaszewskiej i pana Adriana Stefańskiego.