WARSZTATY LITERACKIE


1 grudnia 2023 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty literackie pt. ,,Przestrzeń między słowami”. W zajęciach wzięli udział młodzi twórcy, m. in. uczestnicy Powiatowego Konkursu Literackiego „Henryki. Przez słowa do serca” – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu płońskiego.

Warsztaty prowadziła pani Katarzyna Ornarowicz – animatorka, trenerka i laureatka wielu konkursów literackich. Warsztaty sprzyjały integracji i wymianie myśli. Zabawy słowem, prace papieroplastyczne i kolaże były tylko wstępem do stworzenia tekstów poetyckich. W grupach uczestnicy pracowali nad pisaniem opowiadań, bawiąc się ich formą i konwencją, uwzględniając różne formy literackie. Młodzież tworzyła również indywidualnie kolaże pt.: ,,Pocztówka do siebie”.