DZIEŃ PATRONA I ŚLUBOWANIE KLAS 1.


15 listopada 2023 r. – w rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza – obchodziliśmy Dzień Patrona. Odbyło się także uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Pan dyrektor Krzysztof Grzymała, zwracając się pierwszoklasistów – nowych członków naszej Sienkiewiczowskiej społeczności – podkreślił rolę tradycji oraz cenionych przez Henryka Sienkiewicza wartości w życiu naszej szkoły.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Goście:

  • Pani Elżbieta Wiśniewska – Starosta Powiatu Płońskiego,
  • Pan Paweł Dychto – naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku,
  • Pani Bożena Kaliściak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku,
  • Ks. Kanonik Edmund Makowski,
  • Pan Michał Wojtusik – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku,
  • Pani Agnieszka Klimczewska – przewodnicząca Rady Rodziców.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa skierowane w naszą stronę.

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych zaprezentowali sylwetkę Patrona, eksponując szczególnie czas, który Pisarz spędził w pobliskim Poświętnem. Na podstawie listów z tego okresu można poznać Sienkiewicza nie tyle jako wielkiego Noblistę, co młodego chłopaka rozpoczynającego swoje życie zawodowe. Czy obserwacje życia w Płońsku mogły stać się dla niego inspiracją?

Szyku zadały również Marie Jego życia, prezentując swoją perspektywę.

Niech w naszej pamięci pozostaną słowa naszego Patrona: „Choćby świat i życie były jak najgorsze, jedno w nich zostanie wieczne dobro – młodość!”