INAUGURACJA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ


13 IX 2023 r., uczniowie klas 1. wzięli udział w apelu inaugurującym działalność kół i organizacji szkolnych. Swoją działalność zaprezentowali – i zachęcali pierwszoklasistów do przyłączenia się – przedstawiciele takich organizacji, kółek i inicjatyw jak: Szkolny Klub Sportowy, Futbolowy Superkibic, Szkolne Koło PCK i grupa wolontariuszy, Ratownicy z Płockiej, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, Matematyczni Mistrzowie z Płockiej, koło „W dobrej wierze”, Liga Ochrony Przyrody, zespół muzyczny „Buczące Rysie”, chór szkolny, koło filozoficzne i języka łacińskiego, koło plastyczne, Młodzieżowa Rada Powiatu Płońskiego, Samorząd Uczniowski i radiowęzeł szkolny.

Dużo się u nas dzieje:) Zachęcamy Was do aktywności!