WYJAZD INTEGRACYJNY


W piątek, 15 września 2023 r., uczniowie klas pierwszych oraz ich opiekunowie integrowali się w urokliwej leśniczówce Paryż, w miejscowości Rzy. Mimo napiętego grafiku również przedstawiciele dyrekcji znaleźli czas dla naszych pierwszaków. Swobodna atmosfera sprzyjała bliższemu zapoznaniu się uczestników wycieczki. Czas pobytu w leśniczówce wypełniły zabawy integracyjne z wychowawcami, aktywność na świeżym powietrzu z nauczycielami wf-u oraz zajęcia z nauczycielami specjalistami. Niewątpliwie przyjemnym akcentem integracji był wspólny posiłek przy ognisku.