WARSZTATY LITERACKIE


11 V 2023 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty literackie ,,Między słowami” dla uczniów szkół podstawowych z powiatu płońskiego.

Podczas spotkania młodzież pracowała nad własnymi tekstami literackimi, tworzyła w grupach kolaże z gazet, wymieniała się doświadczeniami w zakresie pisania krótkich form.

Uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu dzielili się swoimi zainteresowaniami, tym, co lubią czytać, bo jak wiadomo: ,,Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych” (Ryszard Kapuściński).

Warsztaty literackie dla dwóch grup prowadziła Katarzyna Ornarowicz – trenerka, laureatka kilku konkursów literackich oraz absolwentka naszej szkoły.

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za liczne przybycie (50 osób z 13 szkół!) i zaangażowanie podczas pracy.