ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ


„Łączy nas pamięć” to niezwykłe wydarzenie, które odbyło się w naszej szkole 29 V 2023 r. z okazji obchodzonej w tym roku 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Spotkanie otworzyła pani dyrektor Karina Kmiecińska, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów. Inicjatorem wydarzenia był nauczyciel historii, Krzysztof Langiewicz we współpracy z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego. Siedziba Fundacji znajduje się w Nowym Jorku, a jej filia w Warszawie. Głównym punktem programu było spotkanie młodzieży z Panią Elżbietą Ficowską – polską działaczką społeczną, pedagożką, autorką książek dla dzieci – uratowaną z getta warszawskiego przez znaną nam wszystkim Irenę Sendler, sprawiedliwą wśród narodów świata.

Wspomnienia Pani Ficowskiej poruszyły nasze serca i stały się żywą lekcją historii. Uczniowie mogli obejrzeć film o getcie warszawskim, jak również wysłuchać krótkiej historii o społeczności żydowskiej Płońska w okresie okupacji niemieckiej.

Ostatnim punktem spotkania była prelekcja „Karski –świat wartości”, zaprezentowana przez Panią Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego – Ewę Junczyk –Ziomecką. Prezes Fundacji – p. Ewa Junczyk-Ziomecka jest znaną prawniczką, dziennikarką i dyplomatką. Pełniła funkcję sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku. W części artystycznej wystąpiły uczennice – Aleksandra Kowalska i Estera Wojciechowska, które wyrecytowały wiersz Jerzego Ficowskiego ‘ „Twoje matki obie”, a Hania Mikołajczyk zaśpiewała pełną emocji piosenkę Wioletty Villas „List do matki”. Spotkanie zakończyła piosenka w wykonaniu Julii Szelugi „Mój dom”, której słowa stały się puentą wydarzenia.