DZIEŃ OTWARTY


W sobotę, 22 kwietnia 2023 r., w sali gimnastycznej odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Uczniowie klas 8. szkół podstawowych – kandydaci, zainteresowani nauką w naszej szkole – mieli możliwość poznania profili klas, wysłuchania ważnych informacji dotyczących naboru do liceum oraz zadania pytań dyrekcji, nauczycielom i uczniom.

Spotkanie rozpoczął krótki występ artystyczny zespołu Płocka 56 i Buczące Rysie.

Następnie pani dyrektor Karina Kmiecińska przedstawiła ofertę edukacyjną naszej szkoły i profile planowanych klas. Natomiast różnorodną działalność szkoły przybliżyli kandydatom – ze swojej perspektywy – uczniowie.

Ważnym punktem dnia była możliwość zwiedzenia szkoły. W salach lekcyjnych kandydaci mogli obejrzeć wyposażenie pracowni, porozmawiać z nauczycielami, a na korytarzach – z oprowadzającymi ich uczniami.