SUKCES NASZYCH UCZENNIC

Laureatki

Uczennice naszej szkoły: Urszula Aleksandrowicz z klasy 2C i Wiktoria Golacik z klasy 2B zostały laureatkami konkursu organizowanego corocznie przez Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zostały także posłankami na XXIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat rozważań dzieci i młodzieży nawiązywał w 2023 roku do rocznicy powstania w Getcie Warszawskim: „Zginąć, ale z honorem – rzecz o Krystynie Budnickiej. Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim”.

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Sejm Dzieci i Młodzieży porusza tematy ważne dla kształtowania postaw młodych Polaków, ponieważ jego głównym celem jest edukacja do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym na zasadach demokratycznych. Przez lata tematy te dotyczyły aktualnych kwestii społeczno-politycznych, kulturalnych czy gospodarczych, żywo dyskutowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Miały nie tylko poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania demokracji parlamentarnej, ale także inspirować młodzież do aktywnej postawy obywatelskiej, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym ją świecie. Obecnie to również tematy i zadania wymagające od uczestników konkursu podjęcia wyzwania, którym jest zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju. W historii SDiM poruszano takie zagadnienia jak m.in.: prawa dziecka, globalizacja, ekologia, szkoła, samorząd uczniowski, wolontariat oraz wybory parlamentarne.

Gratulujemy naszym uczennicom udziału w pracach Sejmu w dniu 1 czerwca. Opiekunem merytorycznym konkursu był p. Ireneusz Cała.