POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


W piątek, 28 IV 2023 r., odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów – to niezwykle wzruszający moment i ważne wydarzenie dla uczniów i nauczycieli.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnów: narodowego i szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która powitała uczestników spotkania. Wśród przybyłych gości byli:
• Starosta Powiatu Płońskiego – pani Elżbieta Wiśniewska
• Ks. Kanonik Edmund Makowski
• Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Klimczewska

W swoim wystąpieniu pani dyrektor dokonała krótkiego podsumowania osiągnięć absolwentów.
Świadectwa ukończenia szkoły otrzyma 159 uczniów klas czwartych.
Zgodnie z tradycją szkoły, absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, przyznawane są medale „Maxima Cum Laude”. W tym roku Rada Pedagogiczna, na wniosek dyrektora Szkoły, uhonorowała tymi nagrodami 5 absolwentów:
• Joanna Machnacka (4NA1) – średnia ocen 5,53 – Złoty Medal Maxima Cum Laude
• Maciej Szczepański (4NP) – średnia ocen 5,24 – Srebrny Medal Maxima Cum Laude
• Julia Czarnecka (4NB) – średnia ocen 5,19 – Brązowy Medal Maxima Cum Laude
• Karolina Czarnecka (4NB) – średnia ocen 5,19 – Brązowy Medal Maxima Cum Laude
• Zuzanna Mysiewicz (4NB) – średnia ocen 5,19- Brązowy Medal Maxima Cum Laude
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również: Weronika Jankowska (4NA1), Hanna Michalak (4NP), Igor Zagozda (4NC), Mateusz Wielechowski (4NP), Zuzanna Lalek (4NC), Mikołaj Demkowicz (4NA2), Natalia Mikulska (4NA2), Dawid Sałaciński (4NB), Szymon Najechalski (4NP), Nikola Pazdan (4NP), Julia Obrębska (4NC), Marta Fotek (4NA1), Franciszek Szkutnik (4NA2), Anita Wiśniewska (4NB), Wiktor Błoński (4NP), Klaudia Dudycz (4NB), Aleksandra Tobolska (4NB), Zuzanna Koper (4NA2), Wiktoria Maciejewska (4NA2) i Natalia Tomczyk (4NA2).


Wśród wyróżnionych absolwentów byli laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych:
• Zuzanna Mysiewicz (4NB) – finalistka LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2023)
• Anna Marek (4NB) – finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2022)
• Deniz Çelik (4NA3) – finalista 63. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2022)
• Stanisław Tomczak (4NP) – laureat Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej (2023)
• Joanna Machnacka (4NA1) – I miejsce w V Powiatowym Konkursie Matematycznym Politechniki Warszawskiej
• Maciej Szczepański (4NP) – I miejsce w II Powiatowym Konkursie Matematycznym im. prof. Stefana Banacha – Mistrz Matematyki

Pani dyrektor Karina Kmiecińska podziękowała również absolwentom, którzy aktywnie i twórczo uczestniczyli w życiu społecznym i artystycznym szkoły oraz reprezentowali ją w zawodach sportowych.
Natomiast za 100 % frekwencję w ciągu 4 lat nauki nagrodzona została Anna Słończewska (4NA1).
Po wręczeniu – wspólnie z panią starostą Elżbietą Wiśniewską – świadectw i nagród książkowych wyróżnionym absolwentom, pani dyrektor zwróciła się bezpośrednio do bohaterów dnia:

„Drodzy Absolwenci,

Dziś jest dla nas wszystkich wyjątkowy dzień.
Dla Was, ponieważ dobiega końca edukacja w szkole średniej i rozpoczynacie nowy, równie istotny w perspektywie Waszej przyszłości etap swojego życia.
Dla nas, nauczycieli i rodziców, ponieważ z dumą patrzymy na Wasze osiągnięcia i cieszymy się, że mogliśmy Was wspierać w tych wysiłkach. (…) Życzę Wam, aby wybory, których dokonacie, były jak najbardziej świadome, odpowiedzialne i samodzielne, abyście czuli spełnienie. (…) Cieszcie się każdym dniem i korzystajcie z okazji, jakie stawia przed Wami życie (…), bądźcie odważni oraz konsekwentni, realizujcie swoje cele, które, mam nadzieję, pozwoliła Wam też sprecyzować nasza szkoła.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły gratuluję Wam ukończenia liceum i życzę, by wyniki matur przyniosły satysfakcję oraz otworzyły drogę na wybrane uczelnie. Dziękuję Państwa Rodzicom za wieloletnia współpracę i okazywaną pomoc. Wychowawcom zaś za czteroletnią opiekę i troskę o Waszą edukację i wychowanie.
Zawsze będziecie mile widzianymi Absolwentami, więc – do zobaczenia!

Następnie głos zabrały: pani starosta Elżbieta Wiśniewska i przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Klimczewska, które pogratulowały absolwentom ukończenia szkoły, życzyły powodzenia na egzaminie maturalnym, dostania się na wymarzone kierunki studiów i właściwych wyborów życiowych. W imieniu społeczności uczniowskiej absolwentów pożegnał przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Jakub Sarzalski, natomiast w imieniu absolwentów wystąpiła Zuzanna Sikorska.
Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru, symbolizująca kontynuację tradycji i historii naszej Szkoły.

Część artystyczna była rzeczywiście… gwiazdorska . Najpierw wystąpił szkolny zespół Buczące Rysie – szczególnego znaczenia nabrał “Wehikuł czasu” w wykonaniu Kacpra Rachobińskiego, tegorocznego maturzysty – w ten sposób pożegnał w imieniu swoim i obecnych w sali licealistów 4 lata spędzone na “Płockiej”. Po kilku piosenkach na scenę wkroczyli… wychowawcy. Nie, nie zaśpiewali, jednak słowami piosenki “Nieodkryty ląd” złożyli młodzieży życzenia – zwłaszcza odwagi i pokonania lęku. A utwór wykonała – w imieniu wszystkich wychowawców – Anna Janiszewska w towarzystwie nauczycielskiego zespołu Płocka 56. Okazuje się więc, że uczniowie i nauczyciele są zgrani nawet na muzycznym polu, bo w końcu liczy się nie rywalizacja a współpraca!