WIEDZIEĆ LEPIEJ


W związku z przedsięwzięciem „Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w poniedziałek 25.10 odbył się w naszej szkole apel poświęcony podsumowaniu całego projektu. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali klasom pierwszym swoje odczucia i doświadczenia z wyjazdu. Ponownie zagościł u nas dobry humor, kiedy wspominaliśmy każdy dzień spędzony w Grecji, każde wykonywane w ramach projektu zadanie i wspaniałe chwile, na które zapracowaliśmy swoją ciężką pracą. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia będą doskonałym pretekstem dla młodszych roczników, by przykładać się do nauki i języków obcych i każdego innego przedmiotu, bo one ułatwiają nam rozumienie świata.