WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO


Drodzy Uczniowie! Informujemy, że wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 18 listopada br.

W związku z tym do 4 listopada przyjmujemy zgłoszenia kandydatów. Należy je składać w czytelni. Wszelkie informacje i regulaminy znajdują się na tablicy ogłoszeń przy wejściu oraz stronie internetowej szkoły. Serdecznie zachęcamy do kandydowania. Działalność w Samorządzie Uczniowskim to ogrom satysfakcji z pracy, która daje poczucie sprawczości i samorealizacji.