SPOTKANIE Z RODZICAMI


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku informuje, że w dniu 26 października 2022 r.odbędą się zebrania z rodzicami, według następującego porządku:

Klasy 1 i 2

Klasy 3 i 4


17.30–zebranie Prezydium Rady Rodzicóww sali 3.

Wszyscy nauczyciele pełniądyżur w godzinach 16.30–18.00