APEL INAUGURUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ


14 IX 2022 r. odbył się apel inaugurujący działalność kół i organizacji szkolnych. W apelu wzięli udział uczniowie klas 1., a zaprezentowały się:

 • SZKOLNY KLUB SPORTOWY​
 • KOŁO PCK, WOLONTARIAT I KRWIODAWSTWO​
 • RATOWNICY Z PŁOCKIEJ​
 • MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO​
 • MATEMATYCZNI MISTRZOWIE​
 • KOŁO „W DOBREJ WIERZE”​
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY​
 • ZESPÓŁ „BUCZĄCE RYSIE”, CHÓR I ORKIESTRA DĘTA​
 • KOŁO KULTURY JAPONII I KRAJÓW DALEKIEGO WSCHODU​
 • KOŁA: JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO, FILOZOFICZNE​
 • KOŁO MIŁOŚNIKÓW OPERY
 • KOŁO PLASTYCZNE​
 • SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 • RADIOWĘZEŁ SZKOLNY

Mając taki wybór z całą pewnością każdy znajdzie na Płockiej miejsce dla siebie!