POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


„Ale to już było i nie wróci więcej” – tą właśnie piosenką w interpretacji Marii Giżyńskiej i pokazem zdjęć z historii 3-letniego licem rozpoczęła się w piątek, 29 IV 2022 r., uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu przez chór hymnów – narodowego i szkoły – głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, która w imieniu własnym i społeczności szkolnej powitała przybyłych na uroczystość:

· Starostę Powiatu Płońskiego – panią Elżbietę Wiśniewską
· Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego – pana Dariusza Żelasko
· Wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie – pana Michała Wojtusika

· Proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Płońsku – ks. kanonika Janusza Rumińskiego
· ks. kanonika Edmunda Makowskiego
· Przedstawicielkę Rady Rodziców – panią Małgorzatę Jędraszczak
· Radę pedagogiczną, emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, Rodziców,
· oraz bohaterów dnia – tegorocznych Absolwentów

Pani Dyrektor odczytała także list gratulacyjny skierowany do absolwentów i pedagogów od prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i przyjaciela naszej szkoły – doc. dr. inż. Wojciecha Urbańskiego, który ze względów zawodowych nie mógł przybyć na uroczystość, ale – chciał zaznaczyć, że jest dla niego ważna.


Następnie pani dyrektor podsumowała ostatni rok, w trakcie którego świadectwa ukończenia Szkoły i tarcze Absolwenta otrzymało 185 uczniów klas trzecich – to ostatni rocznik 3-letniego liceum. Świadectwa ukończenia Szkoły z wyróżnieniem otrzymało 14 Absolwentów.

Zgodnie z tradycją Szkoły Absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, przyznawane są medale „Maxima Cum Laude”. W tym roku Rada Pedagogiczna uhonorowała tymi nagrodami 3 Absolwentki:

· Złoty Medal Maxima Cum Laude – Jakubowska Oliwia z klasy 3A1: świadectwo z wyróżnieniem (5,35), finalistka L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, służba w poczcie sztandarowym,

· Srebrny Medal Maxima Cum Laude – Julia Skwarska z klasy 3C: świadectwo z wyróżnieniem (5,24), laureatka XVII Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego,

· Brązowy Medal Maxima Cum Laude – Wiktoria Sara Pietrzak z klasy 3A1: świadectwo z wyróżnieniem (5,12), finalistka L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zaangażowanie w pracę społeczną


Na szczególne wyróżnienie zasługują także:
· Julia Męczyńska 3P – finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, świadectwo z wyróżnieniem,
· Ilona Klonowska 3B – finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
· Zuzanna Zadroga 3B – finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
· Klaudia Kowalska 3A1, Anna Zaciewska 3A2, Konrad Kłosiński 3C, Maciej Ujazdowski 3A1, Sandra Kalinowska 3A2, Szymon Gryciuk 3A2, Julia Babiżewska 3A1 – świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

· Emilia Opałka – zdobywczyni I miejsca na Mistrzostwach Polski taekwon-do w walkach light contact oraz w technikach specjalnych, II miejsce w Mistrzostwach Polski taekwon-do w układach formalnych, V miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w sztafetowych biegach przełajowych, I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych, świadectwo z wyróżnieniem,
· Marceli Teliczan 3A1 – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, działalność artystyczna w zespole muzycznym Buczące Rysie,
· Marta Kowalska 3C – służba w poczcie sztandarowym i działalność społeczna – organizację akcji krwiodawstwa w szkole,
· Aleksandra Ciulińska 3A1 – służba w poczcie sztandarowym i świadectwo z wyróżnieniem,
· Julia Kornatowska 3A1, Emilia Felczak 3A2 – służba w poczcie sztandarowym szkoły i bardzo dobre wyniki w nauce,
· Piotr Sadowski 3A1 – służba w poczcie sztandarowym szkoły,
· Amelia Wróblewska 3B – praca w Zarządzie SU i współorganizacja balu studniówkowego,
· Bartosz Koperski 3P – praca w Zarządzie SU,
· Paweł Magnuszewski 3A1 – działalność artystyczna w zespole muzycznym Buczące Rysie i świadectwo z wyróżnieniem,
· Natalia Bednarska 3A2, Jakub Bugalski 3A2, Stanisław Oliszewski 3A1 – działalność artystyczna w zespole muzycznym Buczące Rysie,
· Łukasz Szatkowski 3C, Agata Mróz 3A3 – praca w Młodzieżowej Radzie Internatu w latach 2019-2022 oraz za działalność charytatywna w ramach współpracy Internatu ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Płońsku,
· Szymon Kaniewski 3A1 – I miejsce w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym federacji IPF, IV miejsce w Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym federacji IPF,
· Marlena Rosa 3C – V miejsce w Mistrzostwach Polski U 20 w chodzie na 10 km, V miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w chodzie na 3 km, V miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w sztafetowych biegach przełajowych, I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych.

To tylko kilkanaście przykładów z listy 60 osób nagrodzonych przez Radę Pedagogiczną.

Po wręczeniu świadectw i nagród wyróżnionym Absolwentom, Pani Dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie:

„Drodzy Absolwenci,

Mówi się, że trudne czasy tworzą silnych ludzi. Niewątpliwie od 2 lat tego doświadczamy, starając się zyskać dystans i szukać oparcia w tym, co dla nas ważne – mam nadzieję, że takim miejscem było dla Was także I LO, bo przecież to nie tylko budynek, ponad stuletnie mury, ale przede wszystkim – Wasi przyjaciele, znajomi, nauczyciele, pracownicy.

Nie sposób pominąć niepokoju, lęku, który nam towarzyszy i który ma wpływ na nasz sposób myślenia, odczuwania. Na pewno tego doświadczacie, ale przecież to od Was zależy kształt przyszłego świata. I w tym właśnie jest nadzieja – że sprostacie jego wymaganiom, pozostając przy tym mądrymi, wrażliwymi ludźmi, bo – najważniejsze są zrozumienie i bliskość. Jak mawiał nasz Patron: „Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory”.

(…) Bądźcie odważni, doświadczajcie życia, poznawajcie jego smaki.

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły gratuluję Wam ukończenia liceum i życzę, by wyniki matur przyniosły satysfakcję. Niech zdobyte w naszej szkole wiedza i doświadczenie okażą się przepustką do pomyślnej przyszłości.

Pamiętajcie, że zawsze będziecie mile widziani, zatem – do zobaczenia”.

Głos zabrali również goście, którzy gratulowali Absolwentom ukończenia szkoły, życzyli powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. W imieniu społeczności uczniowskiej Absolwentów pożegnał przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Mikołaj Demkowicz, natomiast w imieniu Absolwentów wystąpił Marceli Teliczan.

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru, symbolizująca kontynuację tradycji i historii naszej Szkoły.

W części artystycznej wystąpiła wokalistka Kaja Kaźmierczak – zdobywczyni Grand Prix na Festiwalu Piosenki Polskiej „Gama”, uczestniczka programów „Idol” czy „Droga do gwiazd” i finalistka konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Akompaniowała jej pianistka, studentka Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Łodzi – Aga Gruczek.

Ale to nie był koniec muzycznych wrażeń! Ogromny i niekłamany aplauz publiczności wzbudził występ szkolnego zespołu Buczące Rysie, który po 3 latach żegnał się z licealną sceną, stąd – uśmiechnięty, melodyjny, energicznie wyśpiewany, ale jednak sentyment i może nawet żal, że – to już. Jednak „każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy”, więc – początek myślenia o dorosłości w rytm choćby „Radości najpiękniejszych lat” na pewno niesie wiele nadziei i oczekiwań. Niech się spełni(aj)ą!

Po zakończeniu uroczystości w auli szkolnej Absolwenci udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Być może były nawet łzy 😉