DEBATA SZKOLNA


Debata szkolna

21 I 2022 r. odbyła się w naszej szkole debata realizowana w ramach programu „Złote Szkoły NBP”. Dyskutowano o wpływie pandemii Covid-19 na finanse osobiste i publiczne, ale też o wpływie cyfryzacji na bezpieczeństwo naszych finansów. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie jak chronić nasze dane i finanse przed cyberzagrożeniami?

Ekspertami debaty byli:

– Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– dr hab. Iwona Przychodzka, prorektor ds. rozwoju Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
– Elżbieta Wiśniewska, Starosta Powiatu Płońskiego,
– Mateusz Berger, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, absolwent naszej szkoły,
– Agnieszka Nec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Artur Czapliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Anna Górczyńska – przedstawiciel Banku PKO BP, Anna Magnuszewska – Powiatowy rzecznik Konsumentów, p.Konrad Śmietanowski -zastępca Skarbnika Powiatu Płońskiego.

Projekt w ramach programu „Złote Szkoły NBP” realizowany jest przez Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której wchodzą nauczyciele: Ireneusz Cała, Barbara Sawczuk- Gołaszewska, Mateusz Kacprowski, Robert Adamski oraz uczniowie klas 2A1, 3NA2 i 3NP.