Święto Konstytucji 3 Maja


Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja w wersji wirtualnej w Liceum na Płockiej.
Dodatkowe materiały będą prezentowali nauczyciele na lekcjach historii i wos-u.

Wśród materiałów m.in. animacja dotycząca obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, a także informacje uzupełniające na podstawie Ustawy Rządowej z archiwum Sejmu Czteroletniego

Konstytucja