Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat

Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W związku z organizacją egzaminu maturalnego w Szkole, w dniach 4-7 maja br. obowiązują  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od 10 maja br. rozpoczynają się zajęcia lekcyjne w trybie zdalnym. Do 15 maja obowiązywać będzie dotychczasowy plan lekcji i tygodniowy rozkład zajęć.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach przedstawia się następująco:

  • Od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o zmianach w funkcjonowaniu szkoły.

Zapraszam do korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W celu ustalenia terminu i formy spotkania prosimy o kontakt mailowy z pedagogiem –Ewa.Czwarna@365.loplonsk.pl i psychologiem – Magdalena.Kretkiewicz@365.loplonsk.pl   lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zapraszam także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl,  Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontaktu telefonicznego: tel. 23 662 21 45

Z poważaniem
Karina Kmiecińska