OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI


W ramach wieloletniej współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w Konferencji Naukowo – Technicznej pod nazwą: OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI, która odbędzie się 19 listopada 2020 r. o godzinie 15:00.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania, Politechniką Warszawską, a także Wojskową Akademią Techniczną.

Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specjalizowane maszyny elektryczne napędów głównych – specyfika konstrukcji, parametry techniczne, technologie;
  • Wykorzystanie wodoru jako źródła energii pierwotnej w samochodach elektrycznych – aktualne wyniki badań, wdrożenia, trendy;
  • Problematyka zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, energia odnawialna jako istotne źródło bilansowania potrzeb programu elektromobilności;
  • Aktualne zaawansowanie przygotowania produkcji polskiego samochodu elektrycznego;
  • Edukacja akademicka w dyscyplinie ELEKTROMOBILNOŚĆ;
  • Osiągnięcia studentów i doktorantów w zakresie pojazdów elektrycznych – koła naukowe, proces dyplomowania.