II Powiatowy Konkurs Matematyczny


W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego Dla Uczniów Szkół Podstawowych zorganizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, pod patronatem Kuratora Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Płońskiego. Mistrzami Matematyki Powiatu Płońskiego zostało troje uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Płońsku oraz wyróżniono 7 uczniów ze szkół powiatu płońskiego (SP Nacpolsk, SP 2 Płońsk, SP3 Płońsk, SP4 Płońsk). Gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu. Czas wyłonić kolejnych mistrzów matematyki!

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na naszej stronie.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2020/2021

1. Termin zgłaszania uczestnictwa szkoły: do 15.12.2020 r.

Szkoła do 15.12.2019 r zgłasza się do Konkursu, przesyłając „Zgłoszenie uczestnictwa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56 z dopiskiem Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.

2. I Etap (szkolny) odbędzie się w szkołach macierzystych 04.02.2021 r. o godzinie 1000

3. Komisje szkolne przesyłają protokoły z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów oraz prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania do dnia 12.02.2021 r.

4. Kwalifikowanie uczestników do II etapu konkursu  25.02.2021 r.  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza,  umieszczenie listy uczestników II etapu na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

5. II Etap (finał) odbędzie się 10.03.2021 r. o godzinie  900 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56.

6. Ogłoszenie wyników II etapu do 17.03.2021 r. na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

7. Spotkanie z laureatami i wyróżnionymi w siedzibie szkoły 27.03.2020 r. godzina 1000

Regulamin konkursu matematycznego

Zadania przygotowawcze