Lista kandydatów nieprzyjętych do klas I

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.